مشاهده همه 7 نتیجه

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی بزرگ دو پرسی کارتن 1000 عددی همراه با درب

۲,۰۵۹,۶۰۰ تومان

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرسی ویژه پیکنیک-کارتن 1000 عددی همراه با درب

۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان

ظرف یکبار مصرف آلومینیوم تک پرسی مدل 110

۳۹۵,۰۰۰ تومان

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مدل 728-بسته 6 عددی

۲۶,۳۰۰ تومان

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دوپرسی مدل 114

۷۲۲,۰۰۰ تومان

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دوخانه مدل 725 – کارتن 1000 عددی همراه با درب

۸۳۰,۰۰۰ تومان

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرسی-کارتن 1000 عددی همراه با درب

۱,۵۰۱,۰۰۰ تومان