مشاهده همه 10 نتیجه

ظرف مدل مایکروویو 1000 طب پلاستیک-کارتن 120 عددی

۶۲۱,۰۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 240 – کارتن 216 عددی

۴۷۶,۰۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 400 طب پلاستیک-کارتن 300 عددی

۷۵۲,۰۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 550 طب پلاستیک-کارتن 300 عددی

۸۶۰,۰۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 750 طب پلاستیک-کارتن 200 عددی

۵۷۰,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده 560 – کارتن 192 عددی

۶۵۴,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده غذا رنگ شفاف ظرفیت 1200 سی سی-بسته 6 عددی

۷۵,۶۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده غذا رنگ شفاف ظرفیت 560 سی سی-بسته 6 عددی

۳۶,۹۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مدل مایکروویو 1500 سی سی رنگ شفاف-بسته 6 عددی

۸۱,۲۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مدل مایکروویو 1500 سی سی ترکیب رنگی-بسته 6 عددی

۱۱۶,۰۰۰ تومان