نمایش 1–10 از 11 نتیجه

ظرف مدل مایکروویو 1000 طب پلاستیک-کارتن 120 عددی

۶۴۱,۶۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 240 – کارتن 216 عددی

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 400 طب پلاستیک-کارتن 300 عددی

۷۷۶,۶۵۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 550 طب پلاستیک-کارتن 300 عددی

۸۸۹,۵۰۰ تومان

ظرف مدل مایکروویو 750 طب پلاستیک-کارتن 200 عددی

۷۱۹,۵۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده 560 – کارتن 192 عددی

۶۷۴,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده غذا رنگ شفاف ظرفیت 1200 سی سی-بسته 6 عددی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده غذا رنگ شفاف ظرفیت 560 سی سی-بسته 6 عددی

۵۲,۷۰۰ تومان

ظرف نگهدارنده مدل مایکروویو 1500 سی سی رنگ شفاف-بسته 6 عددی

۱۱۶,۰۰۰ تومان

سطل مدل مایکروویو 610 با بدنه ویژه محرم.کارتن 200 عددی

۵۲۷,۶۰۰ تومان