دیس یکبار مصرف مدل دیپلمات سایز کوچک قرمز شفاف-کارتن 90 عددی

۲۳۰,۵۰۰ تومان

ظرف یکبارمصرف کریستال 500 رنگ آبی شفاف-کارتن 120 عددی

۲۸۱,۸۰۰ تومان

ظرف یکبارمصرف کریستال 500 رنگ سبز شفاف-کارتن 120 عددی

۲۷۷,۳۰۰ تومان

ظرف یکبارمصرف کریستال 500 رنگ عسلی شفاف-کارتن 120 عددی

۲۸۴,۸۰۰ تومان

ظرف یکبارمصرف کریستال 500 رنگ قرمز شفاف-کارتن 120 عددی

۲۸۸,۳۰۰ تومان

ظرف یکبارمصرف کریستال 500 طب پلاستیک-کارتن 120 عددی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

کاسه یکبار مصرف الماس سایز بزرگ رنگ شفاف پیکنیک-کارتن 180 عددی

کاسه یکبارمصرف الماس سایز بزرگ شفاف-بسته 6 عددی

۲۱,۴۰۰ تومان

ليوان آكوا 200 سی سی شفاف کارتن 600 تایی

۴۵۷,۰۰۰ تومان۶۶۰,۰۰۰ تومان